Synodens Tankesmedja bekräftades av årsstämman 2016. Här kommer tänkvärda artiklar av olika slag att läggas ut för begrundan och debatt.


De texter som här publiceras är inte nödvändigtvis Synodens egna ståndpunkter utan ska betraktas som "idéer på prov", värda att granska och fundera över, kritisera eller bejaka. Du som har synpunkter på sådant som rör inläggen eller egna bidrag eller responser som kan "befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en levande och missionerande kyrka" är välkommen att kontakta Tankesmedjans redaktion.

Mailadressen är: synodenstankesmedja@synoden.se


Vi välkomnar en kristen kyrklig debatt på Ordets grund, där Jesus Kristus är centrum och som kan gagna kristenheten och Kyrkan i Sverige och världen runt.


Med vänliga hälsningar debattredaktören och ansvarig utgivare.

Tre senaste:


56. En fast men öppen sanning.

55. Några begrepp för samtal mellan själar.

54. Universum och himmelen.


 

I. Läst, sett, hört och noterat.

27. Kunskapssynen och pedagogiken.

Flera (4)

53. Dostojevskijs novell "Anteckningar från källarhålet"

44. En oväntad filmtitel 2019: Parasit - ett rop från källarhålet?

21. Om ondskans besinningslöshet.

19. Om svensken är människa.

II. Kyrkoreflektion.

48. Svenska kyrkan och långsiktig demokrati med respons Avkragningarna och långsiktig demokrati.

Flera (9)

                                      52. Inkludering - diskriminering - exkludering.

                                      49. Caesaropapismens  problem.

                                      45. Kritik af den negative opbyggelighed. Fra folkekirken under lup.

42. Fottvagning och inkludering.

26. Rör inte liturgin!

22. Jubileumsfirandet och handboksrevisionen.

Tidigare

III. Kyrka här idag.

47. Tron i Corona-tider.

Flera (6)

36. Den åldrande modernismen.

29. Kyrka och stat.

18. Beröringsskräck för religion i S-rörelsen.

16. En helig dag.

3. Templet - finns det idag?

Tidigare

IV. Man och kvinna.

30. Gud i moderskapet.

Flera (3)

40. Fadern.

33. Guds barn - födda och ofödda.

23. Certifierad oavsett kön.

 

V. Kyrka och ämbeten

31. 60 år med kvinnan som präst med respons Ramverket för besluten.

Flera (2)

32. Traditionella grenar och plantor utan ordinarie biskop?

9. Prästkontinuitet  med respons Präst- och kyrkfolkskontinuitet.

 

VI. Kristna grundfrågor.

46. Svenska kyrkan äger inte nattvarden.

Flera (10)              

                                      43. Högtflygande upplevelser eller evigt liv här och sedan.

                                      41. Kristen människosyn och Kyrkan.

39. Guds rike eller reinkarnation.

38. En ordförandes svar på högstadiefrågor om religion.

35. Omvändelsen och Sanningen.

Tidigare

VII. Övrigt.

51. Homo sapiens.

Flera (11)                                     

                                       50. Hjärnan och den religiösa människan.

                                       37. Förlorad - inte bortglömd.

                                       28. Våga vara en förebild.

                                       25. Tankar inför valet 2018: Gör allt.

                                       20. Imamlegitimation nödvändig.

                                       15. Varför begravdes aldrig antisemitismen? 

                                       Tidigare