Svenska kyrkans Fria Synod


Uttalande:

Svenska kyrkan 20 år under Kyrkoordning 2000.


                                            I Nödtid: när rädslan kryper inpå.


                                            Adventsreflektion i pandemitid.


                                             Bönebrev.

 

Senaste Sy Info.Synoden arbetar konsekvent för att hjälpa dem som söker vettig gudstjänst och präst, se kontaktpersonerna under fliken "Kontakt" i vänsterspalten.


Välkommen med en gåva till Synoden att stödja dem som satsar tid och engagemang för saken. Ett särskilt konto I Själens Nöd har upprättats avsett för dem som har lång väg till närmaste gudstjänst. Nätet och TV i all ära men riktiga gudstjänster, också mindre sådana, är något helt annat. Postgiro se nedan.


mvh Jonas Nilsson, ordf. 072 931 83 42Arbetet är beroende av medlemskap och understöd: förbön och gåvor, stora som små.


Välkommen med som medlem!

Ett medlemskap förtydligar nöden i Svenska kyrkan, till ett vittnesbörd om att Herren kan göra mycket genom en enda person. Be för Svenska kyrkan, biskoparna och din församling. Medlem blir du genom att: maila info@synoden.se, sända din medlemsavgift till plusgiro 78 05 51 - 8.


Tack för din förbön, tack för din gåva!Ändamålsparagrafen:


"Svenska kyrkans Fria Synod har som ändamål


att i bön om den Helige Ande, efter Bibelns Ord på Svenska kyrkans bekännelses grund


befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en levande och missionerande kristen kyrka


som söker den enhet Herren bad om för att världen ska tro."Psalm


1. Kalken står här torr och tom, kallar till att vända om.

Herren gör utav oss bröder när i mässan han oss föder.

Kom nu präst och gör ditt bästa det är Gud som gör det mesta.

Det är Han som ordnar fest, det är Han som gjort dig, präst.


2. Prästen står här torr och tom, kallar till att vända om.

Torkan hans får oss att törsta, frestas vi, är han den första.

Kom nu präst att korset bära som åt Jesus ger all ära.

Det är tjänsten din som gör Kyrkan stark och arbetsför.


3. Kyrkan står här torr och tom, kallar till att vända om.

Sions väktare ska veta - bruden slutar ej att leta.

Kom nu präst och bli vid Ordet - sluta ej att bruka bordet.

Herren ger åt folk i sin nådemedlets ädla vin.

(Gunvor Vennberg 2017)Svenska Kyrkans Fria Synod

är ett klassiskt kristet nätverk i Svenska kyrkan och en medlemsorganisation.


Vår identitet i nätverket är att vara klassiskt Bibel- och bekännelsetroget kristna i olika sammanhang, ett nätverk som syftar till att samla och uppmuntra trossyskon som vill leva sina liv i Svenska kyrkans gudstjänstgemenskap.


Svenska kyrkans identitet är att vara genuint allmänkyrklig. Svenska kyrkans Fria Synod vill därför vara en profetisk rörelse. Vi vill visa på livet i kyrkan!

Då är böne- och bibelstudiegrupper viktiga, mer eller mindre integrerade i ordinarie församlingsverksameht.


Detta nätverk behövs till dess att Svenska kyrkan får biträdande biskop/ar, jämför Engelska kyrkans tidigare "Flying bishops".


Medlemsorganisationen har fokus på tre uppgifter:

1. Inspirera mission - peka på Jesus Kristus som hela världens ende Frälsare.


2. Vara opinionsbildare - att positivt och uthålligt föra fram klassisk kristen tro i vår tid och ge plats för en seriös inomkyrklig debatt i Synodens Tankesmedja.


3. Vara brobyggare - aktivt arbeta för att hålla samman de Bibel- och bekännelsetrogna i vårt land. Där missförstånd och avståndstagande sker vill viu göra vad vi kan för ett respektfullt närmande.
1. En eld nu brinner i mitt hjärta, som agnarna förtär, och fast jag inte det kan fatta Guds Andes eld det är. Han gjort sig där ett tempel och renar själv det bröst, som dopet gav hans stämpel in under Faderns röst.


2. Du är hans Son den kära, så lyssna till hans Ord. Hans Namn du nu får bära med Kyrkan på vår jord. Gud ser ej Kyrkans brister, han räknar Sonens tro. Se till att du ej mister din djupa själaro.


3.Det finns på jorden ingen annan i vår ökenvärld som dagligen vill ge av mannan som styrker på vår färd. Guds tröskoxar får äta, hans skördefolk mår väl, och ändå får vi träta för födan till vår själ.


4. Vi ber att också här i tiden din kastskovel må gå, så Kyrkan genom hela striden förblir att lita på. Nu vetet i din lada är sorgligt oanvänt. Vi duger allt till nada förrän du agnar bränt.


5. Men får din Ande blåsa blir vetet snart till bröd och den som räddhågsen brukt låsa, ger ut i överflöd. Din kropp vi får att spisa som själva kroppen är. Ja Jesus vill vi prisa, för evigt hålla kär.

(Gunvor Vennberg 2017)