Om Preses/råd.

 

Till dig/er som saknar andligt stöd i Svenska kyrkan.

Välkommen att höra av dig till Synodrådet.


Mvh ordföranden/v.ordföranden (info@synoden.se).

Postadress – se fliken kontakter.


Preses/rådets—medlem/mar i Svenska kyrkan—uppgift är att sörja för enskilda och gemenskaper som frågar efter men inte kan besörjas av ordinarie stiftsbiskop.

   Stämma för Svenska kyrkans Fria Synod iscensätter valprocedur på tre skriftliga intresseanmälningar, se stadgarna § 7. (Presentation och val vid senare stämmor.)

   Välkommen att bidra finansiellt till Synodens konto I Själens Nöd, till stöd för dem som behöver be om preses/råd. Märk bidraget, stort eller litet, med ”I Själens Nöd”.