Använd formuläret nedan för meddelanden/frågor till Synoden

.

 
 
 
 

Synodens ordf (SYM 2020-09-27)

Ordförande Jonas Nilsson, Hjälmseryd, Ängshuset,

576 94 Stockaryd, 072 931 83 42, nilsson.bja@gmail.com


Kontaktpersoner

För att finna vettiga präster och gudstjänster i närområdet eller andra medlemmar på rimligt geografiskt avstånd, tag kontakt med någon av nedanstående:


Malmö

sr Gerd Svensson 070874 39 94 tedeum@telia.com


Skåne/Blekinge

Lena A Artman 070 969 28 87 lena.a.artman@gmail.com


Kronobergs och Kalmars län

Christian Braw 0478 500 22 christianbraw@gmail.com


Jönköpings län

Mattias Fjellander 0371 173 19 mattias.fjellander@spray.se


Göteborg

Marie Persson 070 682 41 22 mio.p@bahnhof.se


Bohuslän

Carl-Henrik Karlsson 073 773 89 74 missionsweden@gmail.com


Östra Östergötland

Kurt Enström 070 533 45 48 kurt@enstrom.tk


Södermanland

Göran Hallberg 0151 303 04


Södertörn 

Stellan Bengtsson 070 648 52 08 stellanbengtsson@outlook.com


Stockholm

Hans Gustafsson 070-594 75 68 hans@ziffran.se

Kåre Strindberg 070 670 59 68 karestrindberg@gmail.com


Västeråstrakterna

Anna­Karin Andersson 021­ 14 68 81 nirakanna1@gmail.com


Norra Värmlands kontrakt

Stig Löwenspets 070 606 41 01 stig@lowenspets.se


Dalarna

Bo Zetterlund 070 330 79 87 bo.g.zetterlund@gmail.com


Hälsingland

Ulf Allenbäck 070 776 54 84 ulf.allenback@bredband.net


Mellersta Norrland

Gunvor Vennberg 073 824 01 16 fru.gunvor.vennberg@gmail.com


Norra Norrland

Mats Rondahl 070 311 83 71 mats.rondahl@gmail.com


Synodens Tankesmedjas Tf Debattredaktör och Ansvarig utgivare

Oscar Wessman, Skara, 072 251 27 04, synodenstankesmedja@synoden.se

Aktuellt Synodråd (2020-09-27):


Ordförande se ovan.

v.ordf. Lars Gustafsson, Laholm


Ledamöter

Göran Hallberg, Ö Vingåker

John G Ogenholt, Katrineholm

Boris Pahlm, Stockaryd

Marie Persson, Styrsö

Gunvor Vennberg, Vännäs


Suppleanter

Gunnar Persson, Göteborg

Oscar Wessman, Skara

Kerstin Sidenvall Karlgren, Kävlinge