II. Tidigare:


                              14. Oacceptabla handboksförslag.

                              13. Protestant, katolik, ortodox eller 'bara' kristen.

                               6. Har Gud verkligen sagt...?