I Själens Nöd


- Om möjligheterna att få sakramenten -

när kyrkoherden inte kan sörja

för församlingens alla grenar.


Kan din närmaste präst eller Synodens kontaktpersoner i din närhet, http://synoden.se/kontakt.html,

komma till din hjälp?


Äldste ämbetsbäraren i rådet är nu Göran Hallberg.

Mvh Jonas N, ordf. 072 931 83 42


När kyrkoherden inte kan sörja för församlingens alla grenar – t.ex. när avstånden blir för stora, när nattvard firas utan ordentlig beredelse och bibelläsning, med annat än vanligt bröd och vin, och församlingsrådet prioriterar allmänreligiöst – vad kan jag som församlingsmedlem göra för att få det som min själ behöver för att leva?


Tre svar på frågan ovan: