Välkommen till Stilla dygn 30/4-1/5 och

Synodstämma/årsmöte 2018 1/5 kl 14 i Hjälmseryd,

mitt emellan Jönköping och Växjö.

(Medlemsavgift 2018 (200:-) till plusgiro 780551-8.)

 

Program:

 

Stilla dygn.

Måndag 30/4. Ankomst och middagsbön kl 12.30. Middag kl 13. Vila/promenad.

Kl 16 Bibelstudium. Kl 18 Kvällsbön/vesper. Kvällsmat kl 18.30.

Prel. Bibelmeditation I. Kl 20.30 Aftonbön/completorium.

 

Tisdag 1/5. Morgonmässa kl 8.30. Frukost.

Kl 10.30 Inbjudan till samtal för intresserade:

1) I Själens Nöd – att finna vettig präst och närmare gemenskap

när församlingens gemensamma gudstjänst eroderar. Västeråspräst funderade 1981.

2) Var finner jag en herdestav att luta mig mot? Frågan om preses/presesråd.

Bibelmeditation II före middagsbön kl 12.30 och

Middag kl 13.

 

Prästen Stefan Svensson, Falkenberg, leder bibelstudium, mässa och meditation.

Frågor om programmet 072 931 83 42 (v.ordf.).

Anmälan per telefon 0382 250 33 senast 23 april angående logi och kost.

 

Synodstämma.

Synodstämma/årsmöte 1/5 2018 kl 14, avslutat till kl 16.30.

Medlemsavgifter inkomna före 10 april får stämmans handlingar på förhand.

 

Uttalande: De osäkra handboksbesluten

 

 

"Svenska Kyrkans Fria Synod har som ändamål

 

att i bön om Den Helige Ande efter Bibelns Ord på

Svenska kyrkans bekännelses grund

 

befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en

levande och missionerande kristen kyrka

 

som söker den enhet Herren bad om

för att världen ska tro"

 

 

Svenska Kyrkans Fria Synod

är ett klassiskt kristet nätverk i Svenska Kyrkan och en medlemsorganisation.

 

Vår identitet i nätverket är att vara klassiskt Bibel- och bekännelsetroget kristna i olika

sammanhang, ett nätverk som syftar till att samla och uppmuntra trossyskon som vill

leva sina liv i Svenska kyrkans gudstjänstgemenskap.

 

Svenska kyrkans identitet är att vara genuint allmänkyrklig. Svenska Kyrkans Fria

Synod vill därför vara en profetisk rörelse. Vi vill visa på livet i kyrkan!

Då är böne- och bibelstudiegrupper viktiga, mer eller mindre integrerade i ordinarie

församlingsverksamhet.

 

Detta nätverk behövs till dess att Svenska kyrkan får biträdande biskop/ar, jämför

Engelska kyrkans tidigare ”Flying bishops”.

 

Medlemsorganisationen har fokus på tre uppgifter:

1. Inspirera mission - peka på Jesus Kristus som hela världens ende Frälsare.

 

2. Vara opinionsbildare - att positivt och uthålligt föra fram klassisk kristen tro i vår tid

och ge plats för en seriös inomkyrklig debatt i Synodens Tankesmedja.

 

3. Vara brobyggare - aktivt arbeta för att hålla samman de Bibel- och bekännelse-

trogna i vårt land. Där missförstånd och avståndstagande sker vill vi göra vad vi kan

för ett respektfullt närmande.

 

Arbetet är beroende av understödet: förbön och gåvor, stora som små.

Tack för din förbön, tack för din gåva!

 

Plusgiro 78 05 51-8.