Välkommen till Synodmöte 2017!

Hjälmseryd 31/3 - 1/4.

Bibelstudium med Kåre Strindberg.

Bibelmeditationer med Göran Kåring.

Kontakta v.ordf för mer info.

Läs inbjudan här!

 

 

 

"Svenska kyrkans fria synod har som ändamål

 

att i bön om Den Helige Ande efter Bibelns Ord på

Svenska kyrkans bekännelses grund

 

befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en

levande och missionerande kristen kyrka

 

som söker den enhet Herren bad om

för att världen ska tro"

 

 

Svenska kyrkans fria synod är en medlemsorganisation med fokus på tre uppgifter:

 

MISSION - att peka in mot trons centrum.

 

VARA OPINIONSBILDARE - att positivt och ihärdigt föra fram kristen tro i vår tid.

 

VARA BROBYGGARE - att aktivt arbeta för att hålla samman de bekännelsetrogna

i vårt land. Där missförstånd och avståndstagande sker vill vi göra vad vi kan för att ett

respektfullt närmande skall ske.

 

Arbetet är beroende av understödet: förbön och gåvor.

 

Tack för din gåva – närmast till plusgiro 78 05 51-8.