Välkommen till Synodmöte lördagen och söndagen 30-31 mars:

 

Lördag-söndag: Stilla dygn.

Middagsbön kl 12.30 och Middag kl 13.Vila/promenad.

 

Kl 16 Bibelstudium med Stefan Svensson (Falkenberg).

Kl 18 Kvällsbön – vesper. Kvm kl 1830.            Bibelmeditation (SS)

Kl 20.30 Aftonbön – completorium.

 

Söndag 31/3 Morgonbön/laudes kl 8.30. Frukost. Ev. remisssvar.

Högmässa kl 11 Cel/pred Stefan Svensson, kaffe och Middag kl 13.

 

Söndagen 31 mars kl 14: Synodstämma (årsmöte) 2019.

Verksamhetsberättelse och frågan om Synodrådets ansvarsfrihet. Val.

Beslut om eventuell extrastämma för ett stadgeförslag om preses.

Handlingarna till medlemmar med inbetalad årsavgift senast 1/3.

 

Mer info från/anmälan till info@synoden.se alt. 072 931 83 42 (v.ordf.)

Var? Hjälmseryd i Småland, 7 km söder om Vrigstad. Tåg till/hämtning från Stockaryd.

 

 

Arbetet är beroende av understödet: förbön och gåvor, stora som små.

 

Välkommen med som medlem! Se senaste Synod Info.

 

Tack för din förbön, tack för din gåva!

 

Plusgiro 78 05 51-8.

 

Ändamålsparagrafen:

 

"Svenska Kyrkans Fria Synod har som ändamål

 

att i bön om Den Helige Ande efter Bibelns Ord på

Svenska kyrkans bekännelses grund

 

befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en

levande och missionerande kristen kyrka

 

som söker den enhet Herren bad om

för att världen ska tro"

 

Psalm

 

1. Kalken står här torr och tom, kallar till att vända om.

Herren gör utav oss bröder när i mässan han oss föder.

Kom nu präst och gör ditt bästa det är Gud som gör det mesta.

Det är Han som ordnar fest, det är Han som gjort Dig, präst.

 

2. Prästen står här torr och tom kallar till att vända om.

Torkan hans får oss att törsta, frestas vi, är han den första.

Kom nu präst att korset bära som åt Jesus ger all ära.

Det är tjänsten din som gör Kyrkan stark och arbetsför.

 

3. Kyrkan står här torr och tom kallar till att vända om.

Sions väktare ska veta - bruden slutar ej att leta.

Kom nu präst och bli vid Ordet - sluta ej att bruka bordet.

Herren ger åt folk i sin nådemedlets ädla vin.

(Gunvor Vennberg 2017)

 

 

Svenska Kyrkans Fria Synod

är ett klassiskt kristet nätverk i Svenska Kyrkan och en medlemsorganisation.

 

Vår identitet i nätverket är att vara klassiskt Bibel- och bekännelsetroget kristna i olika

sammanhang, ett nätverk som syftar till att samla och uppmuntra trossyskon som vill

leva sina liv i Svenska kyrkans gudstjänstgemenskap.

 

Svenska kyrkans identitet är att vara genuint allmänkyrklig. Svenska Kyrkans Fria

Synod vill därför vara en profetisk rörelse. Vi vill visa på livet i kyrkan!

Då är böne- och bibelstudiegrupper viktiga, mer eller mindre integrerade i ordinarie

församlingsverksamhet.

 

Detta nätverk behövs till dess att Svenska kyrkan får biträdande biskop/ar, jämför

Engelska kyrkans tidigare ”Flying bishops”.

 

Medlemsorganisationen har fokus på tre uppgifter:

1. Inspirera mission - peka på Jesus Kristus som hela världens ende Frälsare.

 

2. Vara opinionsbildare - att positivt och uthålligt föra fram klassisk kristen tro i vår tid

och ge plats för en seriös inomkyrklig debatt i Synodens Tankesmedja.

 

3. Vara brobyggare - aktivt arbeta för att hålla samman de Bibel- och bekännelse-

trogna i vårt land. Där missförstånd och avståndstagande sker vill vi göra vad vi kan

för ett respektfullt närmande.

 

---------------------------------

 

1. En eld nu brinner i mitt hjärta, som agnarna förtär, och fast jag inte det kan fatta

Guds Andes eld det är. Han gjort sig där ett tempel  och renar själv det bröst,

som dopet gav hans stämpel inunder Faderns röst.

 

2. Du är hans Son den kära, så lyssna till hans Ord. Hans Namn du nu får bära

med Kyrkan på vår jord. Gud ser ej Kyrkans brister, han räknar Sonens tro.

Se till att du ej mister din djupa själaro.

 

3. Det finns på jorden ingen annan i vår ökenvärld som oss dagligen vill ge av

mannan som styrker på vår färd. Guds tröskoxar får äta, hans skördefolk mår väl,

och ändå får vi träta för föda till vår själ.

 

4. Vi ber att också här i tiden din kastskovel må gå, så Kyrkan genom hela

striden förblir att lita på. Nu vetet i din lada  är sorgligt oanvänt. Vi duger allt till nada

förrän du agnar bränt.

 

5. Men får din Ande blåsa blir vetet snart till bröd och den som räddhågsen brukt

låsa, ger ut i överflöd. Din kropp vi får att spisa som själva kroppen är.

Ja Jesus vill vi prisa, för evigt hålla kär.

(Gunvor Vennberg 2019)