Synodinfo nr 4

 

Uttalande: De osäkra handboksbesluten

 

 

"Svenska Kyrkans Fria Synod har som ändamål

 

att i bön om Den Helige Ande efter Bibelns Ord på

Svenska kyrkans bekännelses grund

 

befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en

levande och missionerande kristen kyrka

 

som söker den enhet Herren bad om

för att världen ska tro"

 

 

Svenska Kyrkans Fria Synod

är ett klassiskt kristet nätverk i Svenska Kyrkan och en medlemsorganisation.

 

Vår identitet i nätverket är att vara klassiskt Bibel- och bekännelsetroget kristna i olika

sammanhang, ett nätverk som syftar till att samla och uppmuntra trossyskon som vill

leva sina liv i Svenska kyrkans gudstjänstgemenskap.

 

Svenska kyrkans identitet är att vara genuint allmänkyrklig. Svenska Kyrkans Fria

Synod vill därför vara en profetisk rörelse. Vi vill visa på livet i kyrkan!

Då är böne- och bibelstudiegrupper viktiga, mer eller mindre integrerade i ordinarie

församlingsverksamhet.

 

Detta nätverk behövs till dess att Svenska kyrkan får biträdande biskop/ar, jämför

Engelska kyrkans tidigare ”Flying bishops”.

 

Medlemsorganisationen har fokus på tre uppgifter:

1. Inspirera mission - peka på Jesus Kristus som hela världens ende Frälsare.

 

2. Vara opinionsbildare - att positivt och uthålligt föra fram klassisk kristen tro i vår tid

och ge plats för en seriös inomkyrklig debatt i Synodens Tankesmedja.

 

3. Vara brobyggare - aktivt arbeta för att hålla samman de Bibel- och bekännelse-

trogna i vårt land. Där missförstånd och avståndstagande sker vill vi göra vad vi kan

för ett respektfullt närmande.

 

Arbetet är beroende av understödet: förbön och gåvor, stora som små.

Tack för din förbön, tack för din gåva!

 

Plusgiro 78 05 51-8.