Använd formuläret nedan för meddelanden/frågor till Synoden

.

 
 
 

Synodens ordf

Ordförandeposten är obesatt (SYM 2018-05-01)


v.ordf  Jonas Nilsson, Hjälmseryd, Ängshuset,

576 94 Stockaryd, 072 931 83 42, jonas.nilsson@abo.fi


Kontaktpersoner

För att finna andra medlemmar på rimligt geografiskt avstånd, eller för att få tips om gudstjänster i närområdet, tag kontakt med någon av nedanstående:


Skåne/Blekinge

Lena A Artman 0435 44 84 04 lena.a.artman@gmail.com


Malmö

sr Gerd Svensson 070874 39 94 tedeum@telia.com


Småland

Mattias Fjellander 0371 173 19 mattias.fjellander@spray.se


Göteborg

Marie Persson 070 682 41 22 mio.p@bahnhof.se


Södermanland

Göran Hallberg 0151 303 04


Stockholm

Hans Gustafsson 070-594 75 68 hans@ziffran.se

Kåre Strindberg 070 670 59 68 kstrindberg@hotmail.com


Västeråstrakterna

Anna­Karin Andersson 021­ 14 68 81 nirakanna1@gmail.com


Hälsingland

Ulf Allenbäck 070 776 54 84 ulf.allenback@bredband.net


Mellersta Norrland

Gunvor Vennberg 073 824 01 16 fru.gunvor.vennberg@gmail.com


Norra Norrland

Mats Rondahl 0970 640 09 mats.rondahl@home.se


Synodens Tankesmedjas Debattredaktör och Ansvarig utgivare

Ann Lång, Kungsleden 40, 264 94 Klippan, 073 374 67 33, ann.lang@hotmail.com

Aktuellt Synodråd (2018-05-01):

Ordf. och v ordf. Se ovan.


Ledamöter

Lars Gustafsson, Laholm

Göran Hallberg, Ö Vingåker

Ann Lång, Klippan

John G Ogenholt, Katrineholm

Gunvor Vennberg, Vännäs


Suppleanter

Marie Persson, Styrsö

Gunnar Persson, Göteborg

Oscar Wessman, Göteborg

Kerstin Sidenvall Karlgren, Kävlinge