Använd formuläret nedan för meddelanden till Synoden

.

 
 
 

Synodens ordf

Ordförandeposten är obesatt (SYM 2017-04-01)

 

v.ordf Jonas Nilsson, Hjälmseryd, Ängshuset,

570 02 Stockaryd, 072 931 83 42, jonas.nilsson@abo.fi

 

Kontaktpersoner

För att finna andra medlemmar på rimligt geografiskt avstånd, eller för att få tips om gudstjänster i närområdet, tag kontakt med någon av nedanstående:

 

Skåne/Blekinge

Lena A Artman 0435 44 84 04 lena.a.artman@gmail.com

 

Småland

Mattias Fjellander 0371 173 19 mattias.fjellander@spray.se

 

Göteborg

Marie Persson 031 82 41 55 mio.p@bredbandet.net

 

Södermanland

Göran Hallberg 0151 303 04

 

Stockholm

Hans Gustafsson 070-594 75 68 hans@ziffran.se

 

Västeråstrakterna

Anna­Karin Andersson 021­ 14 68 81 nirakanna1@gmail.com

 

Hälsingland

Ulf Allenbäck 070 776 54 84

 

Norrland

Mats Rondahl 0970 640 09 mats.rondahl@home.se

 

Synodens Tankesmedjas Debattredaktör och Ansvarig utgivare

Ann Lång, Kungsleden 40, 264 94 Klippan, 073 374 67 33, ann.lang@hotmail.com

Aktuellt Synodråd:

ordf. Vakantsatt

v ordf. Jonas Nilsson, Stockaryd

 

Hanna Lindholm, Borås

Kåre Strindberg, Stockholm

Lars Gustafsson, Laholm

Göran Hallberg, Ö Vingåker

Marie-Louise Lundström, Smålandsstenar

 

Marie Persson, Styrsö

Gunnar Persson, Göteborg

Ann Lång, Klippan