Synodens Tankesmedja bekräftades av årsstämman 2016. Här kommer tänkvärda artiklar av olika slag att läggas ut för begrundan och debatt.


De texter som här publiceras är inte nödvändigtvis Synodens egna ståndpunkter utan ska betraktas som "idéer på prov", värda att granska och fundera över, kritisera eller bejaka. Du som har synpunkter på sådant som rör inläggen eller egna bidrag eller responser som kan "befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en levande och missionerande kyrka" är välkommen att kontakta Tankesmedjans redaktion här: synodenstankesmedja@synoden.se


Vi välkomnar en kristen kyrklig debatt på Ordets grund, där Jesus Kristus är centrum och som kan gagna kristenheten och Kyrkan i Sverige och världen runt.


Med vänliga hälsningar debattredaktören och ansvarig utgivare.

Tre senaste:


49. Caesaropapismens  problem.

48. Svenska kyrkan och långsiktig demokrati med respons Avkragningarna och långsiktig demokrati.

47. Tron i Corona-tider.


 

I. Läst, sett, hört och noterat.

27. Kunskapssynen och pedagogiken

Flera (3)

44. En oväntad filmtitel 2019: Parasit - ett rop från källarhålet?

21. Om ondskans besinningslöshet

19. Om svensken är människa

II. Kyrkoreflektion.


45. Kritik af den negative opbyggelighed. Fra folkekirken under lup.

Flera (6)

42. Fottvagning och inkludering.

26. Rör inte liturgin!

22. Jubileumsfirandet och handboksrevisionen

14. Oacceptabla handboksförslag

13. Protestant, katolik, ortodox eller 'bara' kristen

6. Har Gud verkligen sagt...?

III. Kyrka här idag.

36. Den åldrande modernismen

Flera (5)

29. Kyrka och stat

18. Beröringsskräck för religion i S-rörelsen

16. En helig dag

3. Templet - finns det idag?

2. Förord som gör nej till ja

IV. Man och kvinna.

30. Gud i moderskapet

Flera (3)

40. Fadern.

33. Guds barn - födda och ofödda

23. Certifierad oavsett kön

 

V. Kyrka och ämbeten

31. 60 år med kvinnan som präst med respons Ramverket för besluten

Flera (2)

32. Traditionella grenar och plantor utan ordinarie biskop?

9. Prästkontinuitet  med respons Präst- och kyrkfolkskontinuitet

 

VI. Kristna grundfrågor.

46. Svenska kyrkan äger inte nattvarden.

Flera (10)              

                                      43. Högtflygande upplevelser eller evigt liv här och sedan.

                                      41. Kristen människosyn och Kyrkan.

39. Guds rike eller reinkarnation.

38. En ordförandes svar på högstadiefrågor om religion.

35. Omvändelsen och Sanningen

Tidigare

VII. Övrigt.

37. Förlorad - inte bortglömd

Flera (9)

                                       28. Våga vara en förebild

                                       25. Tankar inför valet 2018: Gör allt

                                       20. Imamlegitimation nödvändig

                                       15. Varför begravdes aldrig antisemitismen? 

                                       Tidigare