Synodens Tankesmedja bekräftades av årsstämman 2016. Här kommer tänkvärda artiklar av olika slag att läggas ut för begrundan och debatt. En redaktionskommitté håller i verksamheten med en moderator.

 

De texter som här publiceras är inte nödvändigtvis Synodens egna ståndpunkter utan ska betraktas som "idéer på prov", värda att granska och fundera över, kritisera eller bejaka. Du som har synpunkter om vad som rör inläggen eller egna bidrag som kan "befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en levande och missionerande kyrka" är välkommen att kontakta Tankesmedjans redaktion här: Synodens Tankesmedja

 

Respons på bidrag mailas till Respons till Synodens Tankesmedja (ange vilket bidrag det gäller).

 

Vi välkomnar en kristen kyrklig debatt på Ordets grund, där Jesus Kristus är centrum och som kan gagna kristenheten och Kyrkan i Sverige och världen runt.

 

Redaktionskommitteń för Tankesmedjan